Българска асоциация по водите /БАВ/ представя сайта на младежката секция към БАВ – Young Water Professionals /YWP/ at BWA или YWP Bulgaria, учредена на 31.01.2010г. с решение на УС на БАВ от 14.12.2009г.

Там можете да намерите разнообразна информация и събития, важни за всеки млад експерт от БАВ /на възраст до 35г./ за професионално развитие у нас и по света, заедно с колегите ви, членуващи в International Water Association /IWA/.