членство в БАВ

Корпоративни членове

Станете наш корпоративен член и бъдете част от промените инициирани от нас в отрасъл ВиК…

 

членство в БАВ

Индивидуални членове

Станете наш индивидуален член и ще получавате пълна информация за случващото се в отрасъл ВиК