Skip to main content
Търсене

Във връзка с изпълнявания от КНСБ проект BG05M9OP001-1.128-0001 „Партньорство в дигитална среда”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ, Българска стопанска камара-БСК, Асоциация на индустриалния капитал в България-АИКБ, Българска търговско-промишлена палата-БТПП и Министерство на труда и социалната политика-МТСП, на 26, 27 и 28 април се проведоха редица мероприятия.

На първо място бе оpганизиpаното от КНСБ и Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ информационно събитие в София. На него редица пред широката публика бяха представени идеите и постигнатото до момента по проекта. Участие взеха Деляна Иванова – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Пламен Димитров – президент на КНСБ, Мариян Бухов, председател на НБС „Водоснабдител“, Добри Митрев – председател на БСК, както и Иван Иванов – председател на БАВ.

На 27 април в сградата на КНСБ, гр. София, се проведе обучение по проекта на тена Географски информационни системи, включващо редица теми като въведение в темата, области на приложение на ГИС във ВиК сектора, основни стъпки от изграждането на ГИС във ВиК, както и показване на примери с реално ГИС решение за ВиК. 

Второто специализирано обучение по проекта бе за SCADA системите. То се проведе на 28 април и бе в производствената база на Schneider Electric България. От фирмата представиха техните решения за SCADA (система за събиране, съхранение и контролиране на процеси). Програмата включваше разнообразни теми като: контролери и HMI, видове SCADA системи, архитектури и типови решения; типове комуникация; демонстрация на процесна SCADA. Денят завърши с обиколка на завода. 

Translate »