Списание БУЛАКВА е официалното печатно издание на БАВ, включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране в Националния център за информация и документация (НАЦИД) с № 141. То се издава 2 пъти в годината и се разпространява до редица институции, пряко свързани с отрасъл ВиК като Министерски съвет, МРРБ, МОСВ, кметове и областни управители на областните градове, управители на фирмите, корпоративни членове на БАВ и други. В него се отразяват редица значими за водния сектор събития и новини, като в последната му част винаги намират място и научно-технически доклади.

По-долу можете да прочетете последните броеве на списание БУЛАКВА.

Брой 2 / 2023

Брой 1 / 2023

Брой 3-4 / 2022

Брой 1-2 / 2022

Брой 3-4 / 2021

Брой 1-2 / 2021

Брой 3-4 / 2020

Брой 1-2 / 2020

Брой 3-4 / 2019

Брой 1-2 / 2019

Брой 4/2018

Брой 2-3/2018

Брой 1/2018

Брой 4/2017

Брой 3/2017

Брой 2/2017

Брой 1/2017

Брой 4/2016

Брой 3/2016

Списание Булаква 2016-2

Брой 2/2016

Брой 1/2016

Брой 4/2015

Брой 3/2015

Списание Булаква 2016-2

Брой 2/2015

Брой 1/2015

Брой 4/2014

Брой 3/2014

Списание Булаква 2016-2

Брой 2/2014

Брой 1/2014

Брой 4/2013

Брой 3/2013

Списание Булаква 2016-2

Брой 2/2013

Брой 1/2013