Индивидуално членство в БАВ – благодарение на него ще получавате пълна информация за случващото се в отрасъл ВиК

За да получите индивидуално членство в БАВ трябва да представите следните документи: молба по образец и кратко CV. Документите можете да подадете по електронната поща или в централния офис на БАВ. След одобрението им от Управителния съвет на БАВ ще получите уведомително писмо. До края на календарната година трябва да заплатите членския си внос по електронен път, с банков превод или в офиса на БАВ. Сумата за годишния членски внос на БАВ за 2023 г., приета от Общото събрание на 4 април 2023 г., за индивидуални членове е в размер на 30 лв. За пенсионери и студенти – 15 лв.

Банковата сметка на БАВ е следната:
IBAN : BG 17 UNCR 9660 1087 3014 07
BIC : UNCR BGSF
Търговска банка: УниКредит Булбанк, София, клон Лозенец

Необходими документи

1. Молба за индивидуално членство
2. CV

Пример за попълване при плащане на индивидуалния членски внос: