BWA-BG

Пречистване на отпадъчни води от населени места

Курсът е предназначен както за служители в пречиствателни станции за отпадъчни води, така и за специалисти които желаят да получат допълнителна квалификация в тази област. В обучението са засегнати основни теми като: основни химични понятия и лабораторни анализи, микробиология, състав и качества на отпадъчните води, начин за пречистване на битови отпадъчни води и третиране на утайките, набъбване и изплуване на активната утайка и мерки за предотвратяване, машини и съоръжения при ПСОВ,  пускане в действие и експлоатация на двуетажни утаители, открити изгниватели и метантанкове,  газово стопанство и  мониторинг и контрол на процесите в ПСОВ. Лектори в курса са преподаватели, доказани специалисти в тази област.

Translate »