Skip to main content
Новини

Седма годишна среща на ВиК дружествата в България по проект за сравнителен анализ – бенчмаркинг

Събитието бе открито от председателя на БАВ проф. Димитър Аличков и председателя на КЕВР доц. Иван Иванов Българската асоциация по водите (БАВ) проведе Седмата годишна…
Основни курсове

Пречистване на отпадъчни води от населени места

В съвременния бит на хората водата се използва като отлично транспортно средство за отвеждането на отпадъчните продукти от домакинствата и промишлеността. Технико-икономически тази практика е…
Основни курсове

Пречистване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Курсът е предназначен както за служители в пречиствателни станции за питейни води, така и за специалисти които желаят да получат допълнителна квалификация в тази област…