BWA-BG
Практически семинар

Практически семинар

ПЛАНОВЕ ЗА ОЦЕНКА РИСКА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ Българска асоциация по водите на 5 март 2019 г. за първи път проведе практически семинар „Планове за оценка риска на водоизточниците“, съгласно „Наредба за изпълнение и допълнение на Наредба №9 за качеството...
ПЕТА ГОДИШНА СРЕЩА ПО БЕНЧМАРКИНГ (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ)

ПЕТА ГОДИШНА СРЕЩА ПО БЕНЧМАРКИНГ (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ)

Председателят на БАВ Иван Иванов и управителят на „ВиК Йовковци“ – Велико Търново Димитър Владов откриха Петата годишна среща по проект „Процесен бенчмаркинг във ВиК дружества в България“, придружена от специализиран семинар. Събитието се организира от Българска...
Бюлетин от месец февруари 2019

Бюлетин от месец февруари 2019

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други Повторно използване на водите Комитета на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност по храните (ENVI) на Европейския парламент гласува предложение за Регулация на повторно...
Бюлетин от месец януари 2019

Бюлетин от месец януари 2019

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други Управление на пластмасови отпадъци Прессъобщение на EurEau, озаглавено „Планетата над пластмасата“. На 22 януари 2019 г. е много вероятно парламентарната комисия по околна среда...
Специализиран курс за измерване разход на вода

Специализиран курс за измерване разход на вода

Специализиран курс „Измерване на разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали” На 28.01.2019 г. започна организирания от Центъра за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация” (ЦПО ВиК) към Българска асоциация по водите (БАВ) специализиран курс,...
Translate »