BWA-BG
Израелските водни власти покачват цените на водата след критика от Регулатора

Израелските водни власти покачват цените на водата след критика от Регулатора

Водните власти: Сметките за вода ще се покачат с до 3,25% след среден спад от 30% за последните 5 години Публикувано от Globes, Israel business news – en.globes.co.il на 25 октомври 2018 г.  Израелските власти, отговорни за водния сектор обявиха, че сметките за вода...
Интервю с инж. Иван Иванов – Председател на БАВ, относно поскъпване на водата от 1 януари 2019

Интервю с инж. Иван Иванов – Председател на БАВ, относно поскъпване на водата от 1 януари 2019

инж. Иван Иванов прогнозира поскъпване на водата догодина в някои градове интервю на Юлияна Корнажева за БНР Хоризонт През следващата година може да има поскъпване на водата и в други градове в страната, където ВиК дружествата все още нямат одобрени бизнес планове....
Промени в ЗУТ

Промени в ЗУТ

По-долу можете да видите някои от най-важните последни изменения в Закон за устройство на територията (ЗУТ), приети в ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г.: Съгласно становището на БАВ в § 21. В допълнителните разпоредби в § 3 ал....
Бюлетин от месец декември 2018

Бюлетин от месец декември 2018

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други Рамкова директива на водите (РДВ) РВД (2000/60/ЕС) е най-всеобхватният инструмент на европейската водна политика и основната й цел е от една страна да предпазва и от друга да помогне на...
Интервю с инж. Иван Иванов – Председател на БАВ, относно поскъпване на водата от 1 януари 2019

Интервю с инж. Иван Иванов – Председател на БАВ, относно поскъпване на водата от 1 януари 2019

Поскъпването на водата е вследствие на 5-годишните бизнес планове на ВиК операторите интервю на Цветан Кръстев за Бизнес старт, 14.12.2018, Bloomberg TV Bulgaria Поскъпването на водата е вследствие на приемането на 5-годишните бизнес планове на ВиК операторите, които...
Translate »