BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com
Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата

Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата

Европейската комисия прие днес нова Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата (EU Strategy on the Adaptation to Climate Change), която определя насоки за подготовка за неизбежните въздействия от изменението на климата. Това стана ясно на 24 февруари от...
Новини от МРРБ

Новини от МРРБ

Опитът на Израел в опазването и пестенето на вода бе обсъден на двустранна среща Новина на МРРБ – линк към оригиналната статия Израелският опит за опазване и насърчаване пестенето на вода бе обсъден на двустранна онлайн среща днес. В нея участваха...
Информационен бюлетин – февруари 2021

Информационен бюлетин – февруари 2021

ДИРЕКТИВА 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека Директивата влезе в сила на 12 януари 2021 г. Целта е да защитят хората, да се подобри достъпа до питейна вода и да...
Nature-based Solutions Report from Nature Conservancy

Nature-based Solutions Report from Nature Conservancy

По информация от сайта на Международната асоциация по водите (IWA) Nature Conservancy са публикували нов доклад от декември 2020 г. със заглавие „Устойчиви европейски градове: Природни решения за чиста вода“, отнасящ се за ползите от природните решения за чиста вода...
Translate »