BWA-BG
КОНКУРС „НАЙ-ДОБРА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ“

КОНКУРС „НАЙ-ДОБРА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ“

По данни от доклада на КЕВР общият брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) в страната за 2018 г. е 55, докато в последната версия на Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с решение за изпълнение на Европейската комисия (ЕК) от 31...
Общото събрание на Българска асоциация по водите избра нов председател на сдружението

Общото събрание на Българска асоциация по водите избра нов председател на сдружението

Проф. Димитър Аличков, дългогодишен преподавател в УАСГ, оглави БАВ Българска асоциация по водите (БАВ) избра нов председател на проведеното на 29 юни 2020 г. Общо отчетно-изборно събрание на организацията. Проф. д-р инж. Аличков е завършил 114-та гимназия с изучаване...
ШЕСТА ГОДИШНА СРЕЩА НА ВиК ДРУЖЕСТВА ПО БЕНЧМАРКИНГ

ШЕСТА ГОДИШНА СРЕЩА НА ВиК ДРУЖЕСТВА ПО БЕНЧМАРКИНГ

Българската асоциация по водите (БАВ) проведе Шестата годишна среща по проект за сравнителен анализ (бенчмаркинг) във ВиК дружествата в България, придруженa от специализиран семинар на тема „Оптимизация на работните процеси във ВиК операторите“. Събитието се състоя на...
Видове материали и нормативни изисквания за продукти, използвани във ВиК инфраструктурата

Видове материали и нормативни изисквания за продукти, използвани във ВиК инфраструктурата

За първи път ЦПО към БАВ проведе специализирания курс, касаещ материалите, влагани във ВиК инфраструктурата Центърът за професионално обучение към Българска асоциация по водите за първи път проведе специализиран курс по темата „Видове материали и нормативни изисквания...
Кръгова икономика на водата

Кръгова икономика на водата

В наскоро публикуваната Бяла книга „Вода и кръгова икономика“ се подчертават множеството допирни точки между  инициативите и принципите на кръговата икономика и управлението на водните ресурсите и услуги Преди всичко подходът следва да бъде на системен, териториален и...
Translate »