11770444_10207009386213835_636750816_o

Документи и становища на БАВ

В тази част на сайта можете да се запознаете с устава на БАВ и със становищата по важни въпроси, приети от Управителния съвет и от Общото събрание на Асоциацията. Регулярно ще бъдат добавяни и най-важните документи и становища на БАВ.

Записка на EurEau относно климатичните промени, засягащи водните услуги и адаптирането към последствията

Писмо до КЕВР относно регулаторен период 2017-2021 г.

Писмо-отговор на КЕВР

Политика за защита на личните данни

Въпросник за прилагане на индикатора за устойчиво развитие 6.5.1 – интегрирано управление на водните ресурси

Годишен финансов отчет на ИКПИ за 2018 г.

Годишен финансов отчет на ИКПИ за 2017 г.