закони

Закони в областта на отрасъл вик

В България законите се приемат по усложнена процедура, която е гаранция за приемането на адекватни правни норми, които да уреждат или преуреждат обществените отношения и процеси. По-долу можете да намерите основните закони, които имат отношение към отрасъл ВиК:

  1. Закон за водите
  2. Закон за опазване на околната среда
  3. Закон за почвите
  4. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги