BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com
Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата

Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата

Европейската комисия прие днес нова Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата (EU Strategy on the Adaptation to Climate Change), която определя насоки за подготовка за неизбежните въздействия от изменението на климата. Това стана ясно на 24 февруари от...
Информационен бюлетин – февруари 2021

Информационен бюлетин – февруари 2021

ДИРЕКТИВА 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека Директивата влезе в сила на 12 януари 2021 г. Целта е да защитят хората, да се подобри достъпа до питейна вода и да...
Nature-based Solutions Report from Nature Conservancy

Nature-based Solutions Report from Nature Conservancy

По информация от сайта на Международната асоциация по водите (IWA) Nature Conservancy са публикували нов доклад от декември 2020 г. със заглавие „Устойчиви европейски градове: Природни решения за чиста вода“, отнасящ се за ползите от природните решения за чиста вода...
Директива за питейните води

Директива за питейните води

Oбобщение на EurEau относно последните новости за Директива за питейните води Оригинална статия на сайта на EurEau Потребителите на ВиК услуги ще могат да се възползват от по-строгите правила за пречистване на питейната вода като ще има стриктен контрол от...
Иновации във фармацевтичната индустрия на ЕС, засягаща водните ресурси

Иновации във фармацевтичната индустрия на ЕС, засягаща водните ресурси

През последните години фармацевтичните продукти във водата все повече предизвикват интерес и притеснения сред експертите. Европейската комисия предприе първите стъпки към приемането на фармацевтична стратегия за Европа, като публикува на 2 юни 2020 г. пътна карта,...
Translate »