Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“7975″ img_size=“full“]

Информацията е взета от: 

Изпълнителният директор Антоан Фреро (Antoine Frérot) иска да продаде активи за 2 милиарда евро и да похарчи 5 милиарда евро в нови бизнес начинания през следващите четири години.

Веолия представи новия си четиригодишен корпоративен план миналия месец с ангажимент за основни промени в портфолиото си. Това е знак, че изпълнителният директор става все по-смел, тъй като той поставя зад себе си осем години намаляване на дълга, н         амаляване на разходите и организационно преструктуриране.

VEOLIA през 2020

Френската група даде ограничени подробности за резултатите от водния си бизнес по отношение на ръста на приходите през 2019 г. По-голямата част от доклада му е направен по региони.

ДружествоПриходи в милиарди евро (Δ y-o-y)
Veolia Water Technologies1,501 (+-7.6%)
Sade (изграждане на мрежи)1,322 (+7.1%)
Water France3,004 (+2.1%)
Water North AmericaN/A (+3.1%)
Централна и източна Европа1,122 (+6.5%) (не са включени 130 милиона евро от продажбата при Северно Бохемския ВиК оператор в Чехия)
Азия1,022 (+6.5%)
Приходи за Veolia11,142 (+1.3%)

Целта е да бъде лидер на „екологичната трансформация“ (фразата, използвана във Франция и Испания, за обозначаване на промяната, необходима за постигане на глобална екологична устойчивост). Във финансово отношение това означава увеличаване на приходите преди такси, обезценяване и амортизация на компанията от 4 милиарда евро през 2019 г. на между 4,7 и 4,9 милиарда евро до 2023 г., без да се увеличава лостовия механизъм над 3 пъти. Това трябва да даде възможност на Veolia да увеличи дивидента си от текущото ниво от 1 евро на акция до 1,30 евро на акция през 2023 г. Това води до четири големи промени в организацията:

1) Многостранно изпълнение. Компанията е създала табло за проследяване на 18 ключови показателя за ефективност, свързани с целите за устойчиво развитие и петте му ключови заинтересовани страни: клиенти, служители, общество, планета и акционери. Чрез тези ключови индикатори се дава инфомрация за политиката за бонус на ръководството.

2) Разработване на операции, при които Veolia притежава специализиран опит. Това води до изграждане или закупуване на предприятия за опасни отпадъци (където Veolia иска да увеличи годишните си приходи от 2,5 милиарда до 4 милиарда евро за периода), както и рециклиране на пластмаси (където иска да нарасне от 320 милиона до около 800 милиона евро) , както и енергийната ефективност, услугите в индустриалните паркове и кръговата икономика, където компанията вярва, че може да доведе до екологичен преход. Това е представено категорията в зелено по-долу.

КУПЕТЕ, ПРОДаЙТЕ ИЛИ ЗАДръжте: НАМЕРЕНИЯТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА VEOLIA 2023

Корпоративният план на Veoila за 2020-2023 г. разделя портфолиото на групата на три различни сегмента. 5 милиарда евро нови инвестиции ще влязат в изграждането и закупуването на нов бизнес, докато 2 милиарда евро ще бъдат събрани от продажбата на нежелан бизнес.

Увеличаване

 • Максимално въздействие
 • Нарастващо търсене
 1. Управление на опасни отпадъци
 2. Рециклиране и оползотворяване на отпадъци; пластмаса, загуба на енергия, утайка
 3. Енергийна ефективност
 4. Индустриална екология: вода за индустриални процеси, разпределение на активите в индустриалните паркове, решение в кръговата икономика
 5. нови иновационни решения за екологична трансформация

Оптимизиране и разработване

 • Създаване на стойност
 • Реинвестиране и обновяване
 1. Общинска вода
 2. Технологии и услуги
 3. Събиран на промишлени и търговски отпадъци
 4. Тритиране на твърди отпадъци (депониране, изгаряне)
 5. Централна отоплителна/охладителна мрежа (без въглища)

Намаляване

 • Остарели дейности
 • По-малко въздействие
 1. Морално остарели дейности (напр. квартално отопление в САЩ)
 2. Изграждане на пречиствателни станции
 3. Събиране на битови отпадъци, ако няма пряка или косвена връзка с третирането
 4. Управление на съоръженията

3) Преоткриване на основния бизнес. От гледна точка на водата това означава поддържане на конкурентното предимство на компанията, успешно подновяване на договорите й и улавяне на нови възможности в Европа, Япония, Австралия, Близкия Изток и Латинска Америка. Северна Америка по-специално отсъства от този списък. Предвиждат се три ключови действия. Първият е постоянната ефективност, включително разработването на свой модул за цифрови услуги Hubgrade. Втората включва възобновяването на връзката с потребителите чрез подобряване на качеството на услугите й. Третото е засилване на лидерството и диференциацията на компанията чрез иновативни технологии и бизнес модели. Тези дейности, заедно с други в предприятията за отпадъци и енергетика на Veolia, са представени от оранжевата категория в таблицата.

4) Представете си иновативни решения за бъдещето. Компанията е избрала шест теми, в които би искала да инвестира за разрастване на нов бизнес. Това са: здраве и нови замърсители (включително третиране на микро замърсители във вода); нови контури на материалите (това се отнася до идеи като рециклиране на батерии, електронни отпадъци и улавяне и съхранение на въглерод); хранителната верига (например превръщане на органичните отпадъци в торове или животински протеини и вътрешен риболов); адаптиране към изменението на климата (което включва мобилни единици за справяне със суши и наводнения); нови енергийни услуги (подобряване на гъвкавостта на управлението на предлагането и предлагането на електроенергия); и нови цифрови услуги (като центрове за надзор на растенията и уеб-базирани платформи за управление на отпадъците). Veolia е отделила 300 милиона евро за четири години, за да инвестира в разработването и въвеждането на тези решения.

Общо планът е да се изразходват 5 милиарда евро в капитала за четири години. 60% от тази инвестиция ще бъде извън Европа. 65% ще бъдат от индустриалната страна на бизнеса (остатъкът е за общински клиенти). 40% ще влязат в органичен растеж и 60% в придобивания. Това ще бъде финансирано чрез продажба на 3 милиарда евро (включително 1 милиард евро, вече получени от продажбата на своя бизнес за централно отопление в Северна Америка), 1 милиард евро икономия на ефективност и 1 милиард евро от друг паричен поток.  

ЗАСТОЯЛА ВОДА

Целогодишните резултати на Veolia за 2019 г. показаха продължителен спад в приходите на Veolia Water Technologies, тъй като компанията намалява излагането си на строителен риск. Въпреки това той остава най-големият доставчик на пречиствателни станции в света извън Китай, тъй като играч номер две – Суец – се движи в същата посока. Това, заедно с бавния растеж на френския вътрешен воден пазар, обяснява защо водните интереси на Veolia постоянно намаляват от 47% от общия брой през 2014 г. до 41% от общия брой през 2019 г.

[vc_single_image image=“8001″ img_size=“full“ alignment=“center“]
[vc_single_image image=“8002″ img_size=“full“ alignment=“center“]

Като заключение може да се добави, че през 2019 г. за първи път от 10 години дялът на общинския воден бизнес на Veolia е нараснал значително.

Translate »