Skip to main content
Търсене

ЕТО ЗАЩО ТОВА Е СЪБИТИЕТО, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА НАМЕРИ МЯСТО В ДЕЙНОСТИТЕ ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

В периода 7 – 10 ноември 2023 г. на Екомондо шест макротематични области очертават една екосистема за екологичния преход.

С нов вълнуващ облик: Екосистемата на екологичния преход, Ecomondo потвърждава ролята си на европейски лидер в технологиите за кръгова и зелена икономика.

Изложението ще обхваща всичко, свързано с устойчивото управление на отпадъците като рециклиране, повторно използване, компостиране, регенериране на почвата, агро-лесовъдството и хранителните екосистеми, енергията, получена от биомаса, и използването на отпадъците като вторична суровина. Също така и цялостния интегриран воден цикъл и мониторинг на околната среда, защитата на моретата и водната среда. С 58% увеличение на чуждестранните посещения на място в сравнение с 2021 г., участието на профилирани оператори от чужбина ще продължи и за тазгодишното издание.

Всички тези факти и новини срещнаха одобрението на компании, асоциации и организации от цял свят, които вече потвърдиха присъствието си през ноември.


THE NEW EXHIBITION DISTRICTS

Ecomondo is enhancing the exhibition offer of a number of virtuous sectors: WEEE, paper and cardboard, and plastics, transforming them into real exhibition districts. The WEEE District, the Paper District dedicated to paper and cardboard created in cooperation with Comieco, and a pathway dedicated to plastics.

Textiles is also strengthened, with the entire value chain represented, from production to post-consumption.

INTERNATIONAL EVENTS

European Commission, FAO, UFM are just some of the international entities involved by the Technical Scientific Committee in the Ecomondo conference programme.

Events, seminars and roundtables explore the main technological, regulatory and market innovations in the circular economy sectors of organic and non-organic value chains, water resource management and environmental monitoring & control, regenerative economy and environmental and risk prevention.

Със забележителното си 26-то издание Ecomondo се утвърждава като търсен партньор при неизменната част на екологичния преход, потвърждавайки ролята си на място за срещи и разговори между индустриални групи, заинтересовани страни, политици, лидери на общественото мнение и местни власти. На това място са обединени всички ключовите елементи, определящи стратегиите за развитие на екологичната политика на Европейския съюз.

ecomondo23 | The Ecosystem of the Ecological Transition
7-10 November 2023, Rimini, Italy

Translate »