Skip to main content
Търсене

На 28.09 и 29.09 ще се проведе традиционната за БАВ конференция БУЛАКВА – Инвестиции във водния сектор: Преходът между два програмни периода в контекста на зелената икономика. Началото на събитието е предвидено за 10:00 ч. на 28.09.

Основните цели на конференцията са:

  • Да се разгледа и представи информация за изпълнението на изминалия програмен период на Оперативна програма Околна среда /ОПОС/ 2014-2020;
  • Да се обсъдят добрите практики, които ще помогнат за успешното изпълнение на следващия програмен период на програма Околна среда /ПОС/ 2021-2027 и зелените проекти на Плана за възстановяване и устойчивост.
  • Да се потърсят и представят други източници и възможности за финансиране на водния сектор.

Такса за участие – 380,00 лв. без ДДС
*За членове на БАВ, заплатили членския си внос за 2023 г. таксата за участие е 300 лв. без ДДС. В нея са включени обяд, кафе-паузи, вечеря. Пътни, нощувки и дневни се заплащат от участниците.
*За участниците в курса, които желаят да участват и в конференцията таксата е 190 лв. без ДДС.
                               

Регистрацията става чрез попълнен от Вас регистрационен формуляр за всяко едно събитие поотделно по-долу.

В събитията освен като участник може да вземете участие и като РЕКЛАМОДАТЕЛ. ПАРТНЬОРЪТ (РЕКЛАМОДАТЕЛ) ще има възможност да представи 30-минутна презентация на свои продукти и услуги, а също така да постави рекламни материали и банер в залата.  Подробности за рекламните пакети можете да видите по-долу.

Оставаме на разположение за въпроси и коментари на служебния ни и-мейл: bwa.sofia@gmail.com

Translate »