Skip to main content
Търсене

На 27.09 и 28.09 ще се проведе специализиран курс на ЦПО към БАВ с тема Водомерно стопанство.

Темите във фокус са:

  • Законодателство относно водомерното стопанство;
  • Видове водомери, точност и технически характеристики;
  • Оразмеряване на водомери за различни водопотребители;
  • Избор на подходящ водомер за основните видове потребители.

Такса за участие – 700 лв. без ДДС.

Забележка: За членове на БАВ таксата за участие е 550 лв. без ДДС. В нея са включени учебни материали, обяд, вечеря и кафе-паузи. Пътни, нощувки и дневни се заплащат от участниците.

Translate »