BWA-BG

Проекти

Проекти на БАВ и партньори

План за намаляване загубите на вода в България (Май 2014 г.)

Финансиране, експлоатация, поддръжка и мониторинг на индивидуалните и други подходящи системи (ИДПС) и изпълнение на Насоките за оптимизиране на разходите за привеждане в съответствие – проект

Translate »