Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8456″ img_size=“full“]

Европейската комисия прие днес нова Стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата (EU Strategy on the Adaptation to Climate Change), която определя насоки за подготовка за неизбежните въздействия от изменението на климата. Това стана ясно на 24 февруари от групата, отговаряща за водите в Генерална Дирекция „Околна среда“ na Европейската комисия.

Водата е неразделна част от стратегията и нейните действия. Стратегията подчертава, че решенията, които ще се взимат, са от съществено значение за поддържането на чисти води, океани и почви. Трябва да се увеличи ролята на доброто управление на земеползването и планирането на инфраструктурата, за да се намалят генералните разходите. Друг важен момент е да се предоставят все повече устойчиви на променливия климат услуги и да се подобри спазването на изискванията на Рамковата директива за водите за добро екологично състояние, както и насърчаването на практиките за устойчиво използване на земята и добрите практики от Директивата за наводненията на задържане на вода.

Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на ЕК тук.

Translate »