Skip to main content
Търсене

Центърът за професионално обучение към Българска асоциация по водите, проведе в периода от 31 май до 4 юни специализиран курс „Механично и биологично пречистване на отпадъчни води от населени места“. Курсът се провежда за втори път и предизвика интерес от страна на нашите членове. В него взеха участие представители на ВиК операторите от Варна, Бургас, Благоевград, Перник, Русе, Пловдив, Габрово, Видин и София-област. Като част от програмата курсистите посетиха ПСОВ Хисаря и ПСОВ Карлово.

Обучението се проведе с любезното съдействие на фирма СТИКО-БГ.

Translate »