Skip to main content
Търсене
UncategorizedНовини от Европа

Бюлетин от месец декември 2018

Новини относно Директива за питейните води, Рамковата водна директива и други Рамкова директива на водите (РДВ) РВД (2000/60/ЕС) е най-всеобхватният инструмент на европейската водна политика…
Translate »