Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“6429″ img_size=“full“]

Oбобщение на EurEau относно последните новости за Директива за питейните води

Оригинална статия на сайта на EurEau

Потребителите на ВиК услуги ще могат да се възползват от по-строгите правила за пречистване на питейната вода като ще има стриктен контрол от водоизточниците до чешмата вкъщи. Това стана явно на 23 октомври 2020 г. в Брюксел със завършването на новата Директива за питейни води на ЕС. В нея има 3 основни цели: адаптиране на законодателството към новите предизвикателства чрез обновен списък с качествени параметри, създаване и изпълняване на Планове за оценка на риска на СЗО, както и увеличаване прозрачността на водните услуги.

Повечето ВиК оператори в Европа са доволни от финалния текст на новата директива. В нея има 3 основни цели: адаптиране на законодателството към новите предизвикателства чрез обновен списък с качествени параметри, създаване и изпълняване на Планове за оценка на риска на СЗО, както и увеличаване прозрачността на водните услуги.

Какво потребителите няма да разберат, но най-вероятно ще имат шанса да извлекат ползи са допълнителните мерки, които различни национални ведомства ще прилагат при изпълнението на Директивата? Първата от тях е, че новото законодателство прави задължителна оценката и управлението на риска, предложени от СЗО, което ще гарантира опазването на здравето на хората. На второ място ЕК ще приеме Списък за наблюдение с цел следене на замърсители, с което да се гарантира добрия статус на водните ресурси. Също така новата Директива определя пределни граници за съдържанието на вещества от сложната група на пер- и полифлуоракрилите (PFAS) във водите.

В крайна сметка целевата група на Директивата не са само водите. Всички материали и продукти, които са в контакт с питейна вода са включени, благодарение на установяването на хигиенни изисквания в целия ЕС. Това е важно постижение при защитаването на общественото здраве, но трябва да се даде гаранция, че вложените обществени пари отишли за качествени и безопасни материали. Новата директива ще допринесе за гражданското и екологично опазване за години напред ако бъде правилно приложена от страните членки на ЕС.

Translate »