Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8308″ img_size=“full“]

Българска асоциация по водите – БАВ традиционно организира годишен семинар, посветен на актуални за водния сектор проблеми. През 2020 г. той се проведе на 24 септември в Старосел с тема „Пречистване на питейните води“ като като акцент в програмата бе награждаване на участниците в конкурс за най-добра пречиствателна станция за питейни води в България. Успоредно се проведе и специализиран обучителен курс на тема „Измерване разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали“. Официални партньори на БАВ бяха Съюз на ВиК операторите в Република България (СВиКОРБ) и Български ВиК Холдинг (БВиКХ).

В откриването Димитър Аличков, председател на БАВ, приветства участниците и наблегна на това, че е важно участниците в процеса по пречистване на природните води да работят заедно, за да може всички хора да има достъп до чиста и безопасна вода. Към началната дискусия се присъединиха още Емил Димитров – министър на околната среда и водите, Илияна Тодорова – директор на дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, Ганчо Тенев – член на УС на СВиКОРБ и Иван Иванов – председател на УС на БВиКХ.

В последствие бе дадена възможност на рекламодателите на събитието да покажат своята дейност. Това бяха Грундфос България, които представиха дозиращи помпи от гамата Smart Digital и генератори на ClO2 и NaClO. Аквахим дадоха фирмени решения за това как да се подготвим за лабораторния анализ на питейни води в отговор на новите нормативни изисквания. ДМ Арматурен демонстрираха иновативни решения срещу замърсяване на питейната вода, чрез предпазител за обратен поток на Socla, а как и къде при водоснабдителни и канализационни мрежи можем да използваме стъклопласт, чугун и керамика ни показаха APS България с тяхната продуктова гама.

За участвалите в конкурса допълнителни награди имаше осигурени от останалите рекламодатели в събитието Електра помп, Стико БГ и П и М Консултинг.

Презентации и дискусии имаше още по други горещи теми, касаещи питейните води. Нейко Нейков – експерт от името на СВиКОРБ говори за най-често срещаните проблеми при опазване на природните води и учредяване на санитарно-охранителни зони, а Иван Иванов – председател на УС и Йоанна Цветанова – технически сътрудник в БВиКХ представиха предложение за структура на вътрешно-холдингова асоциация на лабораториите от ВиК отрасъла, съобразена с изискванията на новата директива за питейни води. Галина Димова, експерт от БАВ и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия, подчерта някои от основните съвременни предизвикателства при пречистване на природни води. В последния панел чухме от Галя Бърдарска – експерт от БАВ и Глобално партньорство по водите какви етапи съществуват при избора на технология за пречистване на природни води за питейно-битови нужди. Накрая, но не на последно място Емил Бурназки – експерт в Института за изследвания на климата, атмосферата и водите – Българска академия на науките, представи проектът IDES – Подобряване качеството на водата в р. Дунав и нейните притоци чрез интегрирано управление на заливните равнини въз основа на екосистемни услуги.

По-долу можете да свалите всички презентации, начело с обобщаваща такава, предоставена от БВиКХ, както и да видите снимки от събитието.

До следващия път!

ЛекторИнституция/ФирмаПрезенцатия
1.Натали ДобриковаБВиКХОбобщаваща презентация на семинара
2.Евтим Янев, инженер продажби „Индустрия“Грундфос БългарияГенератори на ClO2 и NaClO. Дозиращи помпи от гамата Smart Digital
3.Галина Димова, член на БАВБАВСъвременни предизвикателства при пречистване на природни води
4.Иван Иванов, председател на УС и Йоанна Цветанова, технически сътрудник
БВиКХПредложение за структура на вътрешно-холдингова асоциация на лабораториите от ВиК отрасъла, съобразена с изискванията на новата директива
5.Иван Делииванов, специалист продажбиАквахимКак да се подготвим за лабораторния анализ на питейни води в отговор на новите нормативни изисквания?
6.Диана Младенова, управител и Ваня Кушлева, търговски представителДМ АрматуренСтандарт БДС EN 1717:2001 – Защита срещу замърсяване на питейната вода – Предпазител за обратен поток на Socla
7.Галя Бърдарска, член на БАВИИКАВЕтапи при избора на технология за пречистване на природни води за питейно-битови нуджи
8.Емил Бурназки, експерт в ИИКАВ – БАНИИКАВIDES – Подобряване качеството на водата в р. Дунав и нейните притоци чрез интегрирано управление на заливните равнини въз основа на екосистемни услуги
9.Кристиян Владимиров, продуктов мениджър за БългарияAPS БългарияИзползване на стъклопласт, чугун и керамика в съвременните системи за водоснабдяване и канализация
Translate »