Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8240″ img_size=“full“]

По данни от доклада на КЕВР общият брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) в страната за 2018 г. е 55, докато в последната версия на Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с решение за изпълнение на Европейската комисия (ЕК) от 31 октомври 2018 г. предвидените средства за осигуряване на питейна вода, управление на водите и опазване на питейната вода са на стойност близо 145 млн. евро. Несъмнено едно от основните предизвикателства през ВиК операторите в бъдеще са засилващите се изисквания от ЕС по отношение качеството и контрола на питейните води. По последна информация от края на юни 2020 г. Рамковата директива за питейни води няма да бъде ревизирана, а EK ще положи по-големи усилия за нейното бързо прилагане и транспониране в националните законодателства на страните членки.

Това са само част от доводите БАВ да организира Национален семинар, посветен на питейните води в Старосел на 24-25 септември, а в отговор на желанието на много свои членове допълнително организираме конкурс „Най-добра пречиствателна станция за питейни води в България“.

Идеята на конкурса е да разберем, спрямо Ваши наблюдения и експертиза, кои технологии на пречистване са най-ефективни, както и какво би направило работата на една пречиствателна станция приятно и удовлетворяващо занимание. Тази оценка ще се направи на базата на отговори на въпросник, който можете да свалите по-долу, попълните и върнете по електронен път до 31.08.2020 г.

Оценяването ще бъде извършено от реномирано жури в състав – проф. д-р инж. Димитър Аличков, председател на БАВ; инж. Иван Иванов – член на УС на БАВ, проф. д-р инж. Петър Калинков, член на УС на БАВ; доц. д-р инж. Галина Димова, преподавател в УАСГ и доц. д-р инж. Галя Бърдарска, Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН.

Най-добрите ПСПВ ще бъдат отличени на 24 септември по време на основната програма на семинара.

*БАВ си запазва правото да направи промени, във връзка с развитие на ситуацията с COVID-19 през месец септември, и като изпълнение на възможна заповед на Министъра на здравеопазването, свързани със световната пандемия.

[vc_btn title=“Въпросник“ align=“center“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-text“ link=“url:https%3A%2F%2Fbwa-bg.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FFormulyar_konkurs_DWTP_2020.docx||target:%20_blank“ button_block=“true“ add_icon=“true“]
Translate »