BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

По информация от сайта на Международната асоциация по водите (IWA) Nature Conservancy са публикували нов доклад от декември 2020 г. със заглавие „Устойчиви европейски градове: Природни решения за чиста вода“, отнасящ се за ползите от природните решения за чиста вода за европейските градове.

След публикуването на доклада, Kala Vairavamoorthy – изпълнителен директор на IWA, коментира:

„Този доклад показва как водният сектор може да си сътрудничи по рентабилен начин, за да използва природата за справяне с дифузното замърсяване от водосбора до водопровода.“

Документа можете да прочетете на този линк.

Translate »