Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“8122″ img_size=“full“]

През последните години фармацевтичните продукти във водата все повече предизвикват интерес и притеснения сред експертите. Европейската комисия предприе първите стъпки към приемането на фармацевтична стратегия за Европа, като публикува на 2 юни 2020 г. пътна карта, приканвайки всички заинтересовани страни да споделят своите виждания по стратегията. Пътната карта конкретно се занимава с рисковете за околната среда, свързани с фармацевтичните продукти, като основни точки са:

• жизнения цикъл на лекарствата от научноизследователска и развойна дейност до разрешаване и достъп до пациенти
• как да приложим научния и технологичния напредък на практика
• как да запълним пазарните пропуски (напр. Нови антимикробни средства)
• поуки от COVID-19 за това как да се подготвим по-добре за бъдещи пандемии.

Срокът за коментар в рамките на консултациите е 07 юли 2020 г. След това пътната карта ще бъде подложена на обществена консултация.

Планирано е стратегията да бъде приета преди края на годината.

Данните за консултациите по пътната карта могат да бъдат дадени чрез портала за по-добро регулиране на ТУК

Translate »