Skip to main content
Търсене
Новини

Работно посещение по проект Сравнителен анализ на ВиК дружества

Българска асоциация по водите организира международно работно посещение, заложено в годишната програма на участващите ВиК оператори в проект „Сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ВиК дружества“. Посещението тази…
Новини

Основен курс Пречистване на отпадъчни води от населени места

Центърът за професионално обучение към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ има удоволствието да Ви покани на основен курс "Пречистване на отпадъчни води от населени места". Обучението …
Новини

Фотоконкурс на БАВ „Природата на водата“ в рамките на „Седмица на водата, 2023 г.“

Фотоконкурсът на тема „Природата на водата“ се организира от Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ в рамките на събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА, 2023 г.,…
Translate »