Skip to main content
Търсене

От 20 до 24 май 2024 г. в Загреб, Хърватия фирма Endress+Hauser проведе специализирано обучение, посветено на индустрията за водоснабдяване и отпадъчни води. То бе изпълнено с динамични презентации и интерактивни демонстрации. Мениджъра индустрия Тарик Сребреникович разгледа процесите в пречистването на водите, намаляването и оптимизирането на загубите на вода, както и различни видове устройства и иновативни технологии, свързани с горните теми. Стана дума например за магнитно-индуктивните разходомери неизискващи прав участък, технология от ново поколение Heartbeat и др.  Мениджъра сервиз Адриан Леонте даде примери от района на Балканите за успешно приложени решения и услуги на компанията, благодарение на които крайният потребител усеща реални ползи. Домакините от Хърватия бяха направили отлична организация и всичко се случваше с точността на швейцарски часовник, от където е всъщност Endress+Hauser.

Участниците също така имаха възможност да разгледат ПСОВ Ястребарско, функционираща по най-съвременните процеси и технологии с реактори с циклично действие (SBR). Посещението беше с ограничено времетраене, тъй-като се разрази страхотна буря, която принуди участниците да разгледат и лабораторията и операторската стая, прилежащи към станцията.

Translate »