Skip to main content
Търсене

Оценка на риска от наводнение

23 ноември 2023 – от 16:00 до 17:00 ч.

Устойчивото развитие и опазване на природните ресурси винаги са били във фокуса на всички организации от групата на Винербергер. Днес повече от всякога управлението на атмосферните води се налага като задача номер едно в ежедневието ни и познанията по темата са от съществена важност, за да решим уравнението. Затова Винербергер и PipeLife запретнаха ръкави заедно и потърсиха отговорите на въпроса: как да разберем къде има риск от наводнения и как да направим така, че да ги предотвратим. Затова ангажирахме специалиста в тази област – д-р инж. Таня Игнева-Данова, която да ни помогне да намерим правилните решения.

В лекцията е поставен на фокус рискът от наводнение в градска среда вследствие на интензивни валежи. Разглеждат се съвременни тенденции за хидравлично моделиране на канализационни мрежи, различни методи за оценка на риска, както и разглеждане на възможни технически мерки за снижаване на риска от наводнения.

Translate »