Skip to main content
Търсене
Новини

Интегрирано управление на водните ресурси в рамките на схемата за финансиране на Югоизточна Азия

На 27.09.2022 г. по проект IWRM DaMe (Двурегионален подход за Интегрирано управление на водните ресурси и мулти национално сътрудничество в областта на водоснабдяването и повторно…
Новини

Работно посещение по проект

Българска асоциация по водите организира международно работно посещение, заложено в годишната програма на участващите ВиК оператори в проект „Сравнителен анализ (бенчмаркинг) на ВиК дружества“. Посещението…
Новини

Дискусионен форум „Европейско финансиране и финансови инструменти в отрасъл ВиК“

През последните години финансирането на проекти в публичния сектор придобива изключителна важност и ежедневно се полагат все повече усилия да бъдат задоволени постоянно растящите нужди…
Translate »