Skip to main content
Търсене

Фотоконкурсът на тема „Природата на водата“ се организира от Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ в рамките на събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА, 2023 г., което ежегодно се провежда от БАВ по случай Световния ден на водата – 22 март.

Целта на фотоконкурса е да се даде възможност на талантливи хора да покажат своите способности в областта на фотографията, изразявайки виждането си за водата като безценен природен ресурс (в бита, ежедневието, заобикалящата ни среда), и подчертавайки значението на водата, за да съществува живота.

През 2023 г. темата на Световния ден на водата е Accelerating Change или Ускоряване на промяната за разрешаване на глобалната криза, свързана с питейните и отпадъчни води. И тъй като водата засяга всички ни, трябва да предприемем действия. Всеки от нас. В тази връзка от БАВ избираме по-обща тема за фотоконкурса, за да може всеки участник накратко да ни покаже как разбира „природата на водата“ през неговия поглед и конкретно неговата творба(и).

Подробности участието има в регламента и общите условия по-долу. Успех!


Translate »