Skip to main content
Търсене

Центърът за професионално обучение към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ има удоволствието да Ви покани на основен курс „Пречистване на отпадъчни води от населени места“. Обучението  с обновена програма ще се проведе от 6 до   10 март (вкл.) 2023 г. в гр. София, Хотел Сити Авеню, ул. Осогово 49.

Като част от програмата на обучението се предвижда и посещение на СПСОВ Кубратово.

Краен срок за регистрация: 22 февруари 2023 г.

Курсът е предназначен, както за  ръководен персонал, така и за технически служители в ПСОВ. Някои от основните теми, които ще бъдат  засегнати са:  Европейска нормативна база в пречистването на отпадъчните води; Биобасейни-действие; Нитрификация и денитрификация; Експлоатация на биобасейни; Процеси и съоръжения за биологично стабилизиране на утайките; Пускане в действие и експлоатация на двуетажни утаители, открити изгниватели и метантанкове; Газово стопанство.

Такса за участие – 850 лв.

В нея са включени всички необходими учебни материали, ръководство с пълен набор от лекции, обяд, кафе-паузи.

Пътни, нощувки и дневни се заплащат от курсистите.

Подробности за начина на плащане ще Ви бъдат съобщени допълнително. Регистрацията за участие става чрез попълнен от Вас регистрационен формуляр по-долу:

При желание от страна на записалите се, нощувките могат да бъдат осигурени в Хотел Сити Авеню, ул. Осогово 49 с цени дадени в регистрационния формуляр.

Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия,  съгласно Закона за професионалното образование и обучение, което е официален държавен документ за квалификация.

Оставаме на разположение за въпроси и коментари на служебния ни и-мейл: bwa.sofia@gmail.com

Translate »