Skip to main content
Търсене

В периода 7-8 февруари 2023 г. в гр. Велинград (Спа хотел „Двореца“), като част от дейностите по проект Бенчмаркинг, Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ организира Годишна среща по проект „Сравнителен анализ на ВиК дружествата“ с резултати 2021 и фокус тема: Енергийна ефективност.

По време на събитието ще бъдат представени резултатите на участващите в проекта ВиК оператори от България, сравнени с дружествата от останалите хъбове, участващи в проекта, като акцентът ще бъде поставен върху индикаторите, отнасящи се до енергийната ефективност. Актуален и значим проблем за всеки един ВиКО в България, в момента.

Целта на събитието е на база идентифицираните съществуващи и назряващи проблеми и предизвикателства във ВиК дружествата, свързани с енергийната ефективност, да бъдат потърсени дългосрочни решения, като бъдат изслушани всички заинтересовани страни и бъде направен анализ на всички добри практики. Повече за самата среща може да видите в предварителната програма по-долу.

Очакваме Ви!

Translate »