Skip to main content
Търсене

България ще бъде почетната страна на Forward Green 1st Circular Economy International Expo и ще участва в събитието с голяма делегация от фирми и агенции. Присъствието на България като Почетна страна на Forward Green се очаква да бъде значителна възможност за създаване на по-тесни двустранни бизнес отношения и по-широки перспективи за партньорство между двете страни.

Forward Green ще се проведе в началото на месец юни 2023 г. в Международния изложбен център в Солун и е инициатива на TIF-Helexpo, насочена към култивиране на нов предприемачески манталитет в Гърция, основан на кръгова икономика, зелено развитие и трансформация на бизнес модела. Адресиран е към фирми, агенции и организации, които възприемат съвременни практики за използване на суровини, строителни материали, технологии, енергия, рециклиране и опаковки, които чрез иновативни решения и интелигентни партньорства ще имат положително въздействие върху намаляване на замърсяването на околната среда и увеличаване на жизнения цикъл на продуктите и услугите, като същевременно създава нови бизнес възможности.

Първата стъпка в гръцко-българското сътрудничество във Forward Green беше направена в края на миналата година, когато българският министър на икономиката и индустрията г-н Никола Стоянов се срещна в Солун с ръководството на TIF-Helexpo, което му предаде предложението България да бъде удостоена страна на новото събитие. По време на срещата гръцката страна подчерта, че Forward Green е първото специализирано изложение за кръгова икономика в цяла Европа, а не само в Гърция, докато българската страна е проявила голям интерес за участие във въпросното събитие, поради въздействието кръговата икономика може да повлияе на конкурентоспособността на страната. На срещата присъства и почетният директор на Европейската комисия, отговарящ за кръговата икономика и изолацията, г-н Джордж Кремлис, който изтъкна европейския характер на новото събитие.

Линк към официалния сайт.

Translate »