Skip to main content
Търсене

Във връзка с честването на Световния ден на водата на 22 март 2023 г. Българска асоциация по водите (БАВ) обединява усилия с Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българска академия на науките (ИИКАВ-БАН) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в организацията на честването на празника. По-долу можете да видите да разгледате предварителна програма, с допълнителна информация, която постепенно ще допълваме.

Откриване

09:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 10:45 Обръщения, свързани с темата
· Д-р инж. Росица Карамфилова – Министър на околната среда и водите (поканена)
· Арх. Иван Шишков – Министър на регионалното развитие и благоустройството (поканен)
· Чл. кор. проф. Екатерина Бъчварова – директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките
· Инж. Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите
10:45-11:30 Награждаване на победителите на Фотоконкурса „Природата на водата“

Сесия 1: Ускоряване на промяната във водния сектор

11:30-12:00 Представяне на План за възстановяване и устойчивост – воден сектор:
· Проект 26 Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж. – Представител на Български ВиК Холдинг ЕАД
· Проект 27 Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите – Представител на МОСВ
12:00-12:15 Подобряване качеството на водите на река Дунав и притоците чрез интегрирано управление на заливните равнини, базирано на екосистемни услуги (проект по програмата Interreg) – Галя Бърдарска, ИИКАВ-БАН
12:15-12:30 Водните стратегии на България за преход към климатично, неутрално и устойчиво общество (проект по програмата LIFE) – Дочка Велкова
12:30-13:30 Обяд – кетъринг

Сесия 2: Ускоряване на промяната във ВиК отрасъла

13:30-14:15 Дискусионен панел 1 Консолидацията на водния сектор и бъдещето на асоциациите по ВиК с модератор Иван Иванов
14:15-15:00 Дискусионен панел 2 ПУРБ и ПУРН (въведение в темата ще бъде направено със специализирана презентация от страна на ЕСРИ България) с модератор: Представител на БАВ
15:00-15:45 Дискусионен панел 3 Представяне на регионалните прединвестиционни проучвания за обособените територии на 6 ВиК оператора за европейско финансиране с модератор: Представител на БАН
15:45-16:00 Закриване

ЕСРИ ГИС РЕШЕНИЯ ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР

Представяне на информационна система за управление на риска от наводнения и ГИС решения за ВиК дружества
Миглена Кузманова, мениджър “Бизнес развитие”, ЕСРИ България
(Специализирана презентация от 14:15 ч.)

Събитието ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН с адрес: ул. 15 ноември 1, гр. София

Повече за темата на тазгодишния Световен ден на водата – Accelerating Change, можете да прочетете тук.

Translate »