Skip to main content
Търсене

На 10.10.2023 г. Българска асоциация по водите – БАВ посрещна група от сръбски ВиК експерти, които са на няколкодневно посещение в страната по международен проект “EU support to reforms in water sector services”. Основни и важни въпроси в дискусията бяха прилики и разлики между българския и сръбския воден сектор и по-специално регулирането на ВиК услугите, окрупняването на ВиК оператори и др.

От страна на БАВ – председателят инж. Иван Иванов бе подготвил обширна презентация, с която да запознае гостите с особеностите на отрасъл ВиК у нас. Той бе допълван от основния организатор на срещата – Явор Димитров, ВиК експерт. По време на мероприятието се оформи широка дискусия, която бе полезна и за двете страни.

Translate »