Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“7458″ img_size=“full“]

С наближаването на 2020 година и се доближаваме до Vision 2030, един от ключовите сектори, който трябва да се наблюдава, е развитието на водната инфраструктура, случващо се в региона на Близкия Изток, особено на пазара в Саудитска Арабия. Страната консумира над 22 милиарда кубически метра вода годишно, като има най-високите нива на потребление на вода на глава от населението в света и се очаква страната да се сблъска с изключителен недостиг на вода, освен ако не бъдат предприети мерки за справяне със същото. Общият обем на наличните възобновяеми водни ресурси от презареждане на повърхностни води и подземни води е около 6 188 кубични метра. Към момента производството на обезсоляване отговаря на приблизително 60% от търсенето на питейна вода от Саудитска Арабия.

Проектите за водоснабдяване в Кралството имат за цел да привлекат инвестиции в размер на 11 милиарда долара и значителна част да бъдат инвестирани в процеса на обезсоляване. През август 2018 г. Саудитска Арабия обяви планове да изразходва около 490 милиона долара за разработване на големи водни проекти в региона на Табук на кралството. Водоразпределителният сектор успешно е инсталирал над 878 729 електронни електромера като план за скорошно достигане до 2 милиона. Инициативата е част от Националната програма за трансформация 2020 за подобряване и развитие на цифровото поле, в съответствие с Vision 2030 на Кралството. Интелигентните измервателни уреди, които имат за цел да подобрят ефективността на работата и да намалят загубата на потребление в допълнение към автоматизираното таксуване.

Водният сектор в Саудитска Арабия е задължен за огромни инвестиции и растеж. Саудитското правителство вече се ангажира да изгради редица инсталации за обезсоляване, както и да отвори сектора за частни инвеститори. Както беше посочено по-горе, следните са основните проекти във водния сектор:

 • Изграждане или разширяване на 15 инсталации за обезсоляване
 • Изграждането на 15-те нови водоразпределителни мрежи
 • Саудитска Арабия може да постигне 100% енергийна система от възобновяеми източници до 2040 г., докато отговаря на нарастващото търсене на вода чрез обратна осмоза на морската вода
 • Разширяване на пречиствателните станции за отпадни води в Джида, Рияд и Дамам

Bricsa Consulting ви представя втората годишна WaterTech Саудитска Арабия – платформа за споделяне на мнения и опит в развитието на водния сектор в региона на KSA и възможности за работа в мрежа за взаимодействие с участници от публичния и частния сектор от страните от Близкия Изток.

АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА

 • Задълбочена оценка на настоящата инфраструктура и на необходимите реформи по визия 2030
 • Изграждане на система за пренос на вода на стойност 400 милиона долара за подкрепа на претоварена водна инфраструктура
 • Решаване на основни проблеми и предизвикателства във водната инфраструктура в KSA
 • Устойчиво управление на водите и модернизиране на съществуваща инфраструктура
 • Приватизация и разширяване на водния сектор в KSA
 • Използване на нови технологии при изследване на сухи среди и техните природни ресурси
 • Приложение на технологията за възобновяема енергия за обезсоляване на водата
 • Проекти за модернизиране и финансиране на канализация и водна инфраструктура – инициативи за ПЧП
 • Възникващи технологии за пречистване на водата (обезсоляване на морска вода, пречистване на отпадни води, обработка на руднични води)
Translate »