Skip to main content
Търсене
[vc_single_image image=“7246″ img_size=“full“]

Хидроложки опасности и свързаните с тях проблеми

Катедра „Хидротехника и хидромелиорации“, приемник и продължител на Катедра „Хидротехника“ към Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София, България и Института по хидравлика и управление на водни ресурси във Виенския технологичен университет имат удоволствието да Ви поканят на 8-ми Българо-Австрийски семинар, който ще се проведе на 30 и 31 май 2019 г. на територията на УАСГ.

С Решение на МС от 23.01.2019 г. специалността „Хидростроителство“ на ХТФ е обявена за защитена специалност в Р. България като признание за нейното значение за компетентната експлоатация на язовирите и безопастността на населението, стопанската инфраструктура и околната среда и прякото отношение към националната сигурност. Това ни мотивира още повече да осъществим 8-мия Българо-Австрийски семинар на високо ниво, като значим и вдъхновяващ форум, а специалната лекция на събитието ще бъде поднесена от световно известния хидролог проф. Гюнтер Бльошл.

Дискутирани теми

  • Методи за прогнозиране и предотвратяване на хидроложки екстремни събития;
  • Ефекти от изменението на климата и земеопазването върху хидроложките екстремуми;
  • Управление на наводненията и засушаването;
  • Язовири и съоръжения: оценка на хидроложкия риск;
  • Ерозия на речните корита и хидравлични проблеми;
  • Системи за ранно предупреждение и прогнозиране на събития, свързани с хидроложките екстремуми;
  • Развиващи се технологии в анализа на данни, хидроинформатика и климатична информатика.

Осигурен е симултантен превод от английски на български език и обратно.

За повече информация можете да се свържете с организаторите на e-mail: ba-seminar2019@abv.bg

Катедра: „Хидротехника и хидромелиорации“
Организационен комитет

Translate »