BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

Структура

Структура на младежката секция

„Секция на Младите професионалисти във водния сектор – България” към БАВ се ръководи от Координационен съвет от 9 члена, в които е включен и Координатор на Секцията, който ръководи Заседанията. Всички те се избират от Общото събрание на Секцията.

Членовете на Координационния съвет в момента са:

  • д-р инж. Пртър Тодоров
  • инж. Али Юмеров
  • инж. Виктория Кънчева
  • Михаил Тачев – студент специалност ВиК IV курс
  • Владимир Стойнов – студент специалност ВиК IV курс
  • Александрина Цветкова – студент специалност ВиК III курс

Списък с всички членове

Translate »