danubis_front

Danubis – платформа на ВиК операторите от Дунавския регион

Danubis.org е Вашето място за намиране на информация относно ВиК услуги в Дунавския регион. Тук можете да намерите:

  • Сравнение на ВиК операторите в Дунавския регион;
  • Обучения по различни теми като вода, неносеща приходи;
  • Последни доклади по пречистване на отпадъчни води в ЕС и още много други полезни.

Danubis.org е интерактивен склад на знание – всеки може да сподели нови знания, ресурси, събития или новини. Убедете се сами и се присъединете към общността на Danubis. Бъдете постоянно информирани чрез абониране за дневни или седмични новини като се регистрирате в сайта или като се присъедините в LinkedIn групата.

Danubis е съкращение на Danube Utility Benchmarking and Information Sharing и означава Споделяне на информация и бенчмаркинг данни между ВиК оператори в Дунавския регион. Водната платформа Danubis е онлайн склад на ресурси за ВиК оператори в югоизточна, източна и централна Европа. Danubis се управлява съвместно от Световната банка и IAWD (Международна асоциация на ВиК операторите във водосборната област на река Дунав).

Водната платформа Danubis стартира през месец май 2014 г. под името Дунавска водна програма, която също се управлява от Световната банка и IAWD. Целите на Danubis са да се развие регионална, публична индикативна система за изпълнението на работата на ВиК оператори в Дунавския регион с цел да стане възможно сравнението между различните дружества.

Danubis покрива всички държави, през които преминава река Дунав. В момента има налична информация за следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Словакия, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чехия.
Като допълнение към базата данни с показатели за сравнение, Danubis също така разполага и с информация по теми като енергийна ефективност, вода, неносеща приходи, бенчмаркинг и оценка на активи.

Чрез Danubis организации, свързани с ВиК сектора, могат да рекламират своите събития и обучения. По този начин те правят платформата център за регионално знание и информация. На сайта могат да бъдат намерени отбрани новини и текущи процеси, свързани с управлението на водата.

Брошура на организацията на английски език

Danubis Brochure Preview 2