Регистрация за представители на държавни/местни институции в международна конференция Водните ресурси - управление, опазване и ефективно използване

Име и фамилия (задължително)

Месторабота (задължително)

Длъжност (задължително)

Email (задължително)

Телефон

Начин на участие
Безплатно участие за представители на държавна/местна власт