BWA-BG

Първа работна среща по проект WATenERgy CYCLE

Уводната среща на проекта се състоя в периода 7-9 ноември 2019 г. в гръцкия град Лариса, където общинският ВиК оператор е водещ партньор. По време на събитието всички страни представиха ангажиментите си. За България участието в WATenERgy CYCLE се изразява в закупуването, обучението и извършването на пилотни дейности с апаратура за мониторинг на водопроводна и канализационна мрежа, както и с уреди, свързани с откриването на скрити течове. Друг важен аспект на проекта е установяването на трансгранична стратегия, касаеща устойчивото управление на водните и енергийни ресурси.

Translate »