ПРОЕКТИ

Проекти, изпълнявани от БАВ

Като голяма част от дейността на асоциацията са нейната активна роля в различни проекти. По-долу можете да се запознаете с най-значимите от тях.