BWA-BG

За нас

За нас

Секцията на Младите професионалисти във водния сектор – България“ (YWP Bulgaria) e призната част от Младежката мрежа на Международната асоциация по водите.

На провелото се Общо събрание на Секцията на Младите професионалисти във водния сектор – България“ (YWP Bulgaria) се набелязаха следните цели:

1. Опознаване на членовете на Секцията на Младите професионалисти във водния сектор – България“ – Организиране на срещи с членовете; кандидатсване на Секцията за модернизация и поддържане на сайта на БАВ; други електронни форми на комуникация;
2. Подпомагане дейността на БАВ;
3. Поддържане на сайта на Секцията на Младите професионалисти във водния сектор – България“;
4. Създаване на Форум (с няколко нива на достъп);
5. Международен обмен;
6. Програма време за време (намаляване на таксите за събития);
7. Събития с обучителен и състезателен характер;
8. Организиране на екоакции.

Translate »