BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

Механично и биологично пречистване на отпадъчни води от населени места 2017

Нов специализиран курс за служители във ВиК дружества, занимаващи се с пречистване на отпадъчни води

От 23 до 27 октомври 2017г. във ВиК гр. Варна, Центърът за професионално обучение към БАВ проведе специализиран курс „Механично и биологично пречистване на отпадъчни води от населени места“.  Курсът се организира  за първи път от Центъра и предизвика интерес от страна на наши членове. Общо 26  представители на ВиК операторите взеха участие в курса , сред които ВиК-Варна, ВиК-Стара Загора,ВиК-Русе, ВиК-Кърджали,ВиК-Бургас, ВиК-Пловдив, ВиК-Сливен, ВиК -Враца, ВиК-Ловеч, ВиК Исперих, ВиК -Кнежа. Като част от учебната практика, бяха  посетени  ПСОВ гр. Варна и ПСОВ гр. Провадия.

Учебен план

Учебна програма

Translate »