BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

Пречистване на питейни води 2018

ЦПО към БАВ проведе основен курс по пречистване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

 

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ проведе, като част от програмата на Центъра за професионално обучение „Водоснабдяване и канализация” /ЦПО „ВиК”/ за 2018 година за първи път основен курс „ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ от 19 до 24 февруари (вкл.) 2018 г. в гр. Габрово и ПСПВ Габрово..

 

Галерия

Translate »