BWA-BG
02 963 26 69 / 0885 508 305 bwa.sofia@gmail.com

Третиране на утайки от ПСОВ от населени места 2017

В периода 19-22 юни 2017 г. ЦПО ВиК към БАВ проведе курс по част от професия „Външни ВиК мрежи“ – Третиране на утайки от ПСОВ от населени места. Продължителността на курса бе четири дни, като на четвъртия курсистите трябваше да положат изпит, който бе успешно издържан от всички. Мястото на провеждане бе ПСОВ, гр. Пловдив. Като част от учебната програма бе предвидено и посещение на ПСОВ, гр. Хисаря.

галерия

Translate »