BWA-BG

Иван Иванов е избран за председател на УС на „Българския ВиК холдинг“ ЕАД. Доскорошният директор на ВиК – Шумен Илиян Илиев ще ръководи оперативно новата структура.

Председателят на Българска асоциация по водите (БАВ) Иван Иванов е избран за председател на Управителния съвет на „Българския ВиК холдинг“ ЕАД. Другите двама членове на УС са доскорошният директор на ВиК – Шумен Илиян Илиев и Венцислав Тодоров, бивш ръководител на район Самоков на ВиК – София. Илиян Илиев е определен да ръководи оперативно новата структура.

Управителният съвет беше избран на 28 април 2020 г. от Надзорния съвет на холдинга, който е петчленен и е назначен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Председател на Надзорния съвет е проф. Николай Лисев, ръководител на катедра „Хидравлика и хидрология“ и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

В състава на съвета влизат двама представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Юра Йорданова-Витанова, която ще бъде заместник-председател, и Атанас Бояджиев. Членове на Надзорния съвет ще бъдат също Галин Желев от Министерство на финансите и проф. Румен Арсов – преподавател в катедра „Водоснабдяване и канализация“ на УАСГ и член на редица професионални организации.

Предстои вписване на холдинга в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Решението за създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД беше взето от Министерския съвет на 16 януари 2020 г. Дружеството е със 100 % държавно участие и с принципал Министърът на регионалното развитие и благоустройството. Уставният му капитал е в размер на 1 млрд. лв.

Създаването на новата структура е от ключово значение за развитието на ВиК отрасъла. С холдинга ще се подобри координацията и контролът в управлението на ВиК дружествата. Холдингът няма да възлага процедури по обществени поръчки, финансирани по ОПОС 2014-2020 – ВиК дружествата остават самостоятелни юридически лица, бенефициенти са по Оперативната програма.

Източник: МРРБ

https://www.mrrb.bg/bg/ivan-ivanov-e-izbran-za-predsedatel-na-us-na-bulgarskiya-vik-holding-ead/?fbclid=IwAR3sXHcOrRxRQVoJFI5rY4xwxiypYS6hiouQGcZb6y7_NcFdbjs3DvzFoCo

Translate »