BWA-BG

Открита дискусия по актуални експлоатационни въпроси на ПСОВ за пречистването на битовите отпадъчни води

На 21 май беше проведена открита дискусия по актуални експлоатационни въпроси на ПСОВ за пречистването на битовите отпадъчни води. Участие в събитието взеха проф. инж. Иван Секулов от Техническия университет Хамбург-Харбург, доктор хонорис кауза на УАСГ и почетен член на БАВ, проф. д.н. инж. Румен Арсов и заинтересовани лица от пречиствателни станции, проектантски фирми, университети и др. Форумът бе организиран от Центъра за професионално обучение (ЦПО) към БАВ, с директор доц. Григор Михайлов.

Основна цел на обсъждането бе опитът на проф. Секулов, натрупан в Германия, да бъде прехвърлен в българската действителност. След четири часа всички участници се обединиха около мнението, че са получили ценна информация, която би могла да им послужи във всекидневната им работа.

Професионалната дискусия бе открита и водена от доц. Михайлов, който направи кратко изложение на дейността и задачите на Центъра, след което даде думата на проф. Арсов.

Проф. Секулов от Университета направи въведение в темата като засегна въпроси за законодателството в областта на водите в България и Европейския съюз, използването на биотехнологиите в санитарната техника и набеляза основните проблеми при проектирането и експлоатацията на биореакторите в ПСОВ. Той започна своето изказване като подчерта, че се забелязва промяна на „философията“ при избора на технологичните схеми на пречистване на отпадъчните води. И отбеляза, че масово навлизат не само с активна утайка, но и такива с фиксирани биофилми, при които се постигат по-малки обеми на съоръженията при по-голяма ефективност на пречистване.

„В същото време остава основният въпрос – имат ли инженерите собствен опит или го приемат наготово и от кого? Например, биолозите много често работят с „дефинирана“ биомаса, респективно с „изкуствена“ отпадъчна вода, която при нас не върши работа, тъй-като работим с реална отпадъчна вода, която е различна за различните населени места.“, отбеляза професор Секулов.

Протокол от срещата можете да видите тук.


Translate »