Skip to main content
Търсене

В периода 09-11.11.2022 г. ще се проведе Международна юбилейна научна конференция „80 години УАСГ“ със следната програма и допълнителни подробности:

ДЕН ПЪРВИ – 09.11.2022 год.:

ДЕН ВТОРИ – 10.11.2022 год.:

ДЕН ТРЕТИ – 11.11.2022 год.:

За да има материали от конференциията за всеки който желае тези материали трябва да бъдат предвидени и изговени затова: МОЛЯ, ВСИЧКИ КОЛЕГИ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ НА ФАКУЛТЕТА, КОИТО ИСКАТ ДА ПОЛУАТ МАТЕРИАЛИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА, ДА СЕ РАГИСТРИРАТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИМАТ ИЛИ НЕ ДОКЛАД.

Интернет страница на конференцията за регистрация е на: Регистрация – Конференция 80 години УАСГ (uacg.bg) Нека всяка катедра и деканата да осигури регистрация на гостите си, които ще поканят за да не останат същите без материали!
Приемането на регистрации на интернет страбицата на МЮНК ще е възможна до 14.10.2022 год. вклюително!
Юбилейните значки „80 години УАСГ“ щом като дойдат ще се продават на единична цена 15.00 лв. в книжарницата зад асансьорите на първи етаж в корпус Б при Галя. Броят на значките в първата партида ще бъде ограничен.

Translate »