BWA-BG

Българска асоциация по водите и Камара на строителите в България за осма поредна година организират Национална конференция ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г., на която да бъдат публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води.

Събитието ще се проведе на 20.11.2018 г. от 09:00 ч. в зала „Средец“, София хотел Балкан.

Основни теми са:
– Състояние на ВиК сектора – финансиране, проектиране, строителство и експлоатация;
– Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит;
– Успешни реализации – примери у нас и в чужбина.

В тази връзка имаме удоволствие да Ви поканим да бъдете наш партньор или да участвате в събитието като слушател. Повече подробности можете да прочетете по-долу.

За контакти:
Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg
news.stroitel@gmail.com

Translate »