BWA-BG

Иновативни технологии и апаратура

Загубите на вода във водоснабдителните системи създават трудности в почти всички агломерации по света, но най-вече там, където водата не достига. Проблемът изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляване на стреса върху оскъдните и ценни водни ресурси. Няколко големи градове вече са започнали програми, които са насочени към постепенно намаляване на загубите, а е добре известно, че и много фирми и ВиК дружества разработват и прилагат стратегии и технологии за контрол на течовете и водните загуби, които се оказват много ефективни.

Събитието ще се проведе за девети път през месец октомври 2018 г. То е предназначено за ръководители и експерти от ВиК сектора, както и за фирми-доставчици на съответното оборудване за борба с течовете по мрежата. и се счита за най-голямата проява по загуби на вода в Балканския регион. За пореден път ще бъдат разгледани наличните най-добри практики и ще бъдат препоръчани най-новите подходи за по-ефективно управление на ВиК системи, с акцент върху намаляване загубите на вода.

Конференцията се подкрепя от Европейската асоциация по водни ресурси (EWRA), която е водеща европейска организация с не-стопанска цел, работеща за разширяване на сътрудничеството и обмена на изследователски резултати в областта на водните ресурси. Дейностите на EWRA включват организиране на конференции, симпозиуми, курсове за обучение, мрежи за експертни знания, както и издаване на списания, бюлетини и трудове. Повече информация за EWRA може да се намери в техния сайт.

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 • Да окуражи обмена на опит и информация за успешни примери от различни национални/местни програми за подобряване контрола на течовете и намаляване на загубите във водоснабдителните мрежи;
 • Да се концентрира върху най-обещаващите подходи, подчертавайки специално нуждата от развитие на институционалния капацитет и установяване на сътрудничество, за да се приложат най-добрите налични технически и управленски решения;
 • Да събере факти и добри примери за увеличаване на осведомеността и вниманието към проблема със загубите на вода от страна на политици и водни мениджъри.

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 • Нормативна уредба и институционална рамка;
 • Иновативни решения за намаляване на физически и търговски загуби на вода;
 • Проблеми при намаляване на търговските загуби на вода;
 • Поставяне на реалистични цели и тяхното поддържане;
 • Подходи за намаляване загубите на вода, използвайки предимствата на DMA;
 • Софтуерни решения за намаляване загубите на вода.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Работните езици на конференцията са български и английски.

ТЕХНИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Всички заинтересовани страни като доставчици и производители на иновативни технически решения за откриване и контрол на водни загуби, контрол на течовете и измерване на използваната вода са поканени да представят своите продукти и технологии в съпътстващата изложба в зала, разположена в близост до  залата на конференцията. Моля, в случай на интерес, да се отнесете до организаторите от БАВ за повече информация.

Такси правоучастие

Таксата за участие се заплаща по банков път след обявяване началото на регистрация (заедно с Второ съобщение и регистрационен формуляр за конференцията) след 1 октомври 2018 г. Възможно е тя да бъде заплатена и на място в деня на събитието. Таксата включва: достъп до всички мероприятия, комплект материали, кафета-паузи, обяд, коктейл на един участник.

Организационен комитет

 • null

  Д-р инж. Атанас Паскалев
  Член на УС на БАВ
  Председател на организационния комитет

 • null

  Виолета Михайлова
  БАВ

 • null

  Димитър Михалков
  БАВ

Програмен комитет

 • null

  Инж. Иван Иванов
  Председател на БАВ
  Председател на програмния комитет

 • null

  Д-р инж. Атанас Паскалев
  Член на УС на БАВ

 • null

  Проф. д-р инж. Ганчо Димитров
  член на УС на БАВ

 • null

  Инж. Георги Владов
  зам.-председател на БАВ

В партньорство с

Още по темата
Translate »