BWA-BG

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Събитието ще акцентира върху приоритетите, перспективите и изискванията, които стоят пред водния сектор с цел да се подобри работата на всички заинтересовани страни. Големите проекти в сектора и значителните нужди от инвестиции в областта на околната среда, които предстоят да бъдат реализирани, изискват мобилизирането на целия национален управленски, експертен и изпълнителски ресурс, за да бъдат покрити изискванията на законодателството на ЕС.

През последните години финансирането на проекти в публичния сектор придоби изключителна важност и ежедневно се полагат все повече усилия да бъдат задоволени постоянно растящите нужди на населението. През 2019 г. се очаква началото на реалното изпълнение на инфраструктурните проекти подготвяни с Регионалните прединвестиционни проучвания в 14 области на страната. За 64 проекта, които са извън урбанизираните територии трябва да се изготвят Подробни устройствени планове (ПУП), докато за 84, попадащи урбанизираните територии, строителните дейности могат да започнат незабавно. Предвидените средства надвишават 1,5 млрд. лева.

В същото време Европейската комисия пусна обществени консултации по Европейски кохезионни фондове в областта с цел да се съберат различни възгледи на всички заинтересовани страни и по този начин да се изготви оптимален Европейски бюджет. Предоставените мнения от обществените консултации ще бъдат взети предвид тази година в процеса на изготвяне на изчерпателни предложения за следващата генерация финансови програми след 2020 г. под Многогодишна Финансова Рамка (дългосрочен бюджет на ЕС)

Основната цел на събитието, организирано успоредно с 13-то международно изложение WATER TECH EXPO (наследник на Вода София) в периода 6-8 март 2019 г. и Архитектурно-строителна седмица в периода 6-9 март 2019 г.,  е да представи на всички участници най-добрите налични технологии и практики в контекста на конференцията. събирайки на едно място отговорни институции, донори – финансиращи институции, бъдещите възложители – ВиК Оператори, изпълнители и международни организации.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Подобряване на ефективността на водоснабдяването в страната;
 • Подобряване на енергийната ефективност сред ВиК операторите в страната;
 • Нуждите от инвестиции в контекста на постоянно променящото се европейско законодателство;
 • Възможности за достъп до Евро фондове и тяхната ефективност;
 • Публично-частни партньорства като инструмент за финансиране;
 • Иновативни технологии, материали и решения;
 • Модерни технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки;
 • Научен и технически подем във водния сектор.

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

Такса участие в двудневната конференция включва достъп до мероприятието, сет материали, кафе паузи, обяд и коктейл на първия ден и е на стойност 100 лв без ДДС или 120 лв с ДДС. Тя може да бъде заплатена по банков път или на място. При желание оригинална фактура ще бъде издадена в срок до 5 работни дни след получено плащане и изпратена по и-мейл.

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ

Възможностите за партньорство могат да бъдат видени по-долу.

ИЗЛОЖЕНИЕ WATER TECH EXPO

Успоредно с конференцията ще се проведе и Международната специализирана изложба WATER TECH EXPO в Интер Експо Център – София, бул. Цариградско шосе 147, в периода 6 – 8 март 2019 г., като участниците в конференцията получават покана за разглеждане на изложението. Подробности относно евентуално Ваше участие можете да получите от Интер Експо Център ЕООД на http://watertech.bg/index.php/bg/.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 • Първо съобщение и предварителна програма – 06.02.2019
 • Начало на регистрацията – 06.02.2019
 • Запитване за рекламни презентации – 13.02.2019
 • Второ съобщение и програма – 25.02.2019
 • Регистрация за индивидуално участие – 27.02.2019
 • Изпращане на презентации и доклади – 27.02.2019

Организационен комитет

 • null

  Иван Иванов
  председател на БАВ
  и на организационния комитет

 • null

  Виолета Михайлова
  PR на БАВ

 • null

  Димитър Михалков
  Секретар
  Международни връзки в БАВ

Програмен комитет

 • null

  Петър Калинков
  зам.-председател на БАВ
  и председател на програмния комитет

 • null

  Благой Козаев
  зам.-председател на БАВ

 • null

  Георги Владов
  зам.-председател на БАВ

Translate »